Pylyp Travkin, baśniowy książę jadący na białym smoku, uderza wrogów magicznym laserem.